خدمات ویلچر و بالابر
برای دریافت خدمات ویلچر و بالابر در فرودگاههای تاشکند و آلماتی قبل از خرید بلیت درخواست خود را به شرکت ارسال نمایید و در صورت تایید هزینه آن بصورت جداگانه دریافت میگردد.

هزینه بالابر برای هر نفر 90 دلار جداگانه دریافت میگردد.فرودگاه آلماتی 
هزینه بالابر برای هر نفر 170 دلار جداگانه دریافت میگردد.فرودگاه تاشکند  سایر اعلانات