**مهم**_____ويزا________ازبکستان****تاجیکستان****

شرايط اخذ ويزا  ازبکستان  ( تاشکند- سمرقند )

1-ویزا بصورت الکترونیک صادر میگردد مبلغ ویزا 39 دلار یک بار ورد با اعتبار یکماه اقامت میباشد .

2-با ارسال تصوير پاسپورت و يک قطعه عکس  از طريق شرکت همسفران ويزا الکترونيک يک ماهه دريافت نماييد.

3- مدت زمان انتظار برای دریافت ویزا حداقل 4 روز کاری میباشد.


شرايط اخذ ويزا  تاجيکستان  ( دوشنبه )

1- با ارسال تصوير پاسپورت و مبلغ 150 دلار  صرفا از طريق شرکت همسفران ويزا تضميني الکترونيک با اعتبار سه ماه (45 روز اقامت)  دريافت فرماييد.

2- با ارسال تصوير گذرنامه و يک قطعه عکس به تلگرام همسفران مشهد از ما کد ويزا تاجيک دريافت سپس شخصا مسافر بايد پاسپورت + کد را به سفارت تاجيکستان در تهران  برده و در آنجا انگشت نگاري شده و با پرداخت هزينه ، ويزا 45 روزه ليبل داخل گذرنامه  دريافت نمايند.

مبالغ ويزا  عادي که 5 تا 7 روز زمان نياز است تا صادر گردد 50 دلار که نیاز به وقت سفارت به مبلغ 10 دلار و هزينه ويزا فوري که يک روزه صادر ميگردد 70 دلار است که مسافر شخصا به سفارت پرداخت مي نمايد.

جهت توضيحات تکميلي و ويزاهاي فوري ، دوبار ورود، تجاري با تلفن 05131770 و يا تلگرام 09212923548تماس حاصل فرماييد.
سایر اعلانات