فرم عضويت

احترما جهت دريافت Sign و استفاده از امکانات وب سايت رزرواسيون، فرم زير را تکميل نموده و پس از مهر و امضا، به همراه مدارک ثبت آژانس به شماره 37676466 (051) ويا تلگرام 09212923548فکس نماييد.

 

نام آژانس:


نام مدير عامل:

موبايل:

داراي مجوز بند:

پست الکترونيک مديريت Email                                                                                                                                       

تلفن:

فکس:

نام و نام خانوادگي (نماينده آژانس)

موبايل:

پست الکترونيک کاربر Email                                                                                                                                           

نام کاربري به انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه رمز به انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس آژانس:

 

·         جهت استفاده از Sign فوق، لطفا به وب سايت اينترنتي  mhd113.ir مراجعه نماييد.

·         جهت امنيت بيشتر، رمز عبور خود را هر ماه يک بار تغيير دهيد. رمز عبور بايد حداقل 9 حرف و شامل حروف و اعداد باشد.

·         اين Sign متعلق به آژانس درخواست کننده مي باشد و هرگونه عواقب ناشي از سوءاستفاده کارکنان از اين اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده مي باشد.

 

اينجانب                                سمت                      کليه موارد مشروحه فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها مي دانم.

 

                                                                                                                                      مهر و امضا آژانس
سایر اعلانات