ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 3 7676 476_05131770 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،خيابان فلسطين، فلسطين 18 - پلاک 30 مراجعه نمایید.