راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به آلماتي
پنجشنبه 6 ارديبهشت 15,500,000
پنجشنبه 20 ارديبهشت 15,500,000
پنجشنبه 3 خرداد 15,500,000
پنجشنبه 17 خرداد 15,500,000
پنجشنبه 31 خرداد 15,500,000
پنجشنبه 14 تير 15,500,000
پنجشنبه 28 تير 15,500,000
پنجشنبه 11 مرداد 15,500,000
پنجشنبه 25 مرداد 15,500,000
پنجشنبه 8 شهریور 15,500,000
پنجشنبه 22 شهریور 15,500,000