راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر آلماتي به تهران امام خميني
پنجشنبه 5 خرداد 8,500,000
پنجشنبه 19 خرداد 8,500,000
پنجشنبه 2 تير 8,500,000
پنجشنبه 16 تير 10,000,000
پنجشنبه 30 تير 10,000,000
پنجشنبه 13 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 27 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 10 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 24 شهریور 10,000,000